Posts in "Nieuws" Category

DNB: rekenrente is het probleem niet

Althans volgens Job Swank van de DNB. Hij spreekt over groeiend wantrouwen bij gepensioneerden en jongeren. Huidig pensioenstelsel loopt op zijn laatste benen, gestegen levensverwachting en de vergrijzing. Die neiging om regels te veranderen als er moeilijke dingen dreigen.

Even de feiten op een rijtje:

  1. De vermogens van pensioenfondsen zijn gestegen van 800 miljard in 2008 naar 1500 miljard in 2018. Dit is een stijging van 6,5% op basis van jaar op jaar.
  2. De rekenrente is in het begin van de crisis aangepast, omdat tijden van hoogconjunctuur voorbij zouden zijn. De afgelopen 3 jaar hadden we de hoogste economische groei ooit.
  3. We werken inmiddels langer door, voordeel voor de pensioenfondsen omdat we langer premie betalen en ze later uitkeren.
  4. De rente is uitzonderlijk laag, zelfs in de na-oorlogse jaren was die niet zo laag. Dit het gevolg van het rentebeleid van de ECB. per saldo worden de mensen/landen met neergaande statistieken beloond, terwijl de mensen/landen met opgaande statistieken worden gestraft.

Job Swank neemt een groeiend wantrouwen waar bij gepensioneerden en jongeren. Vind je het gek als de feiten worden verdraaid en consumenten alleen maar angst wordt aangepraat. Angst is een slechte raadgever.

De neiging om regels te veranderen als er moeilijke dingen dreigen, komt van de DNB en de ECB en de regering. Eens, de rekenrente is niet het probleem, maar bovengenoemd trio.

Zie leefregel 14,  en leefregel 15.

Consumenten vertrouwen

Het consumenten vertrouwen daalt terwijl het beleggers vertrouwen stijgt. Nogal een tegengestelde beweging zou je zeggen. En dat klopt ook wel. Het bedrijfsleven/beleggers ruiken kansen, terwijl consumenten het met angst verhalen en loze beloftes moeten doen. Vooral de regering maakt er een potje van, als voorbeeld: De energienota die niet zou stijgen. De pensioenpremies die 10-15% omhoog moeten. De belasting verlaging voor de veroorzakers van de crisis (multinationals) tegenover de beloftes van Rutte om de middeninkomens te bevoordelen. Het vaasje van Rutte Is gevallen en heeft plaats gemaakt voor een windei. (Zie leefregel 10)

Klimaatdebat

Op dit moment is er veel discussie over de te nemen maatregelen om de temperatuurstijging op aarde tegen te gaan. Deze maatregelen gaan erg veel geld kosten en het idee erachter is dat de grafieken van CO2 uitstoot gelijk opgaan met de grafieken van gemiddelde temperatuurstijging op aarde. De wetenschap heeft dit argument omarmd, zonder daar deugdelijk (wetenschappelijk) bewijs voor te leveren. Uiteraard is het goed om op een juiste manier met onze aarde om te gaan, zie leefregel 12,
edoch is niet onomstotelijk bewezen dat het één het gevolg is van het ander. Dit houdt dan ook in dat er geen honderden miljarden uitgegeven zouden moeten worden aan een energie transitie. (zie leefregel 7).

Pulsvissen

Nederlandse vissers hebben een nieuwe techniek ontwikkeld om te vissen. Met pulsvissen wordt een elektrische stroomstoot afgegeven, waardoor vissen tijdelijk verdoofd en makkelijker op te vissen zijn. Franse vissers ageren hiertegen, omdat zij zeggen dat ook vissen waar niet op gevist wordt het slachtoffer zijn van deze techniek, dit is de z.g.n. bijvangst. Beide hebben gelijk, echter het voordeel van de pulsvisserij is dat het leefmilieu van de vissen niet aangetast wordt (met sleepnetten over de bodem gebeurt dit wel). Als we leefregel 17, “”wees bekaam“‘, IN OGENSCHOUW NEMEN, dan  kan je stellen dat de nederlandse vissers meer in hun gelijk staan dan de franse vissers.

“Kinderpardon”

vrolijke-kinderenOp dit moment is er veel discussie over het kinderpardon, voor kinderen van asielzoekers. Deze kinderen hebben inmiddels leeftijden bereikt dat ze volledig geworteld zijn in de Nederlandse samenleving. Kan je ze dan nog wel uitzetten?

Het antwoord zou een duidelijk “NEE” moeten zijn. Zie leefregel: “Houd van kinderen en help hen”.

Ik begrijp dat er een aantal mesnen, c.q. politieke partijen zijn, die ongewenste immigratie willen tegen gaan, edoch de oplossing ligt niet in uitzetting maar in kortere asielprocedures.

Opschoondag omgeving Wibautstraat

Vrijwilligers van Stichting De weg naar Geluk deden zaterdagmiddag 28 maart mee met de Nationale Opschoondag. Bemand met vuilniszakken, prikkers en handschoenen werd er zakken vol met zwerfafval opgeruimd in de omgeving rondom de Wibautstraat.

“Het is ongelooflijk wat je allemaal op straat vindt. We haalden zelfs een scheerapparaat tussen de struiken vandaan, een koffer en natuurlijk heel veel plastic en blikjes”, vertelde een vrijwilliger. Tijdens het schoonmaken kwamen er een hoop positieve reacties van voorbijgangers. “Goed bezig!” riep een fietser.

Stichting De weg naar Geluk bevordert algemene normen en waarden, door middel van een gelijk genaamd boekje waar 21 op gezond verstand gebaseerde leefregels in staan. Het is geschreven door filantroop L. Ron Hubbard. Twee hoofdstukken hieruit zijn ‘Geef het goede voorbeeld’ en ‘Verbeter je omgeving’. De vrijwilligers vonden de landelijke opschoondag een mooie gelegenheid om de daad bij het woord te voegen.

In heel Amsterdam deden vele groepen mee met de Nationale Opschoondag. De gemeente Amsterdam had speciaal voor deze gelegenheid materiaal ter beschikking gesteld en zodoende kon er flink doorgewerkt worden. Uiteindelijk had de groep 25 vuilniszakken vol met afval en was het tijd voor het eten van de taart die de groep van Stichting Nederland Schoon had gewonnen met deze actie.