Consumenten vertrouwen

Het consumenten vertrouwen daalt terwijl het beleggers vertrouwen stijgt. Nogal een tegengestelde beweging zou je zeggen. En dat klopt ook wel. Het bedrijfsleven/beleggers ruiken kansen, terwijl consumenten het met angst verhalen en loze beloftes moeten doen. Vooral de regering maakt er een potje van, als voorbeeld: De energienota die niet zou stijgen. De pensioenpremies die 10-15% omhoog moeten. De belasting verlaging voor de veroorzakers van de crisis (multinationals) tegenover de beloftes van Rutte om de middeninkomens te bevoordelen. Het vaasje van Rutte Is gevallen en heeft plaats gemaakt voor een windei. (Zie leefregel 10)

Related Posts

Pulsvissen februari 18, 2019
DNB: rekenrente is het probleem niet maart 18, 2019