Klimaatdebat

Op dit moment is er veel discussie over de te nemen maatregelen om de temperatuurstijging op aarde tegen te gaan. Deze maatregelen gaan erg veel geld kosten en het idee erachter is dat de grafieken van CO2 uitstoot gelijk opgaan met de grafieken van gemiddelde temperatuurstijging op aarde. De wetenschap heeft dit argument omarmd, zonder daar deugdelijk (wetenschappelijk) bewijs voor te leveren. Uiteraard is het goed om op een juiste manier met onze aarde om te gaan, zie leefregel 12,
edoch is niet onomstotelijk bewezen dat het één het gevolg is van het ander. Dit houdt dan ook in dat er geen honderden miljarden uitgegeven zouden moeten worden aan een energie transitie. (zie leefregel 7).

Related Posts

DNB: rekenrente is het probleem niet maart 18, 2019
Consumenten vertrouwen februari 25, 2019

Leave a Reply