Kijk naar meer leefregels

Stichting “De weg naar geluk”

Geeft mensen een vredelievend wapen in handen.

Een wildernis van haat, geweld, misbruik en onbegrip, waarin dingen gebeuren die zo grof zijn dat de meeste mensen het nauwelijks kunnen geloven. In zo’n wereld is er meer nodig dan een normen en waarden debat. Er moet iets gedaan worden, maar wie vertelt wat of hoe?

Ook onze politici en hulpverleners hebben nog geen afdoende oplossingen. Er is het inzicht voor nodig van iemand die zowel de eerlijke als de misdadige mens begrijpt. Iemand die een strategie kan bepalen voor een overwinning zonder slachtoffers. En die een wapen aanbiedt waarmee we onszelf kunnen handhaven zonder anderen te schaden.
De beschrijving van dat wapen staat in een boekje dat wij u met plezier gratis toesturen. (Zie aanvraagformulier.)

Help mee om te bouwen aan een wereld van begrip en verdraagzaamheid, fatsoen, veiligheid en betrouwbaarheid door het boekje te lezen en aan anderen door te geven, en de raadgevingen toe te passen. Het boekje overbrugt alle verschillen tussen mensen en is dan ook in meer dan 80 talen vertaald.

Jouw ervaring

Wat vindt u van het boekje en deze site. Heeft de informatie u geholpen in uw dagelijks leven? Wij horen graag van u! Wilt u ons uw ervaring opsturen? Dit kunt u doen naar info@dewegnaargeluk.nl.