6.) Geef het goede voorbeeld¹

Ieder mens beïnvloedt een groot aantal andere mensen.2 Die invloed3 kan goed of slecht zijn.

Als je volgens de raadgevingen in dit boek leeft, geef je anderen het goede voorbeeld.

Het kan niet anders of de mensen in je omgeving worden daardoor beïnvloed, wat ze ook zeggen.

Als er mensen zijn die proberen je ervan af te houden, dan doen ze dat omdat ze je eigenlijk kwaad toewensen of omdat ze op hun eigen belang uit zijn. Maar diep in hun hart zullen ze respect voor je hebben.

En op de lange duur zullen je eigen voortbestaanskansen beter worden, omdat anderen door jouw invloed minder gevaar zullen gaan opleveren. En zo zijn er nog andere voordelen.

Onderschat niet het effect dat je op anderen kunt hebben door gewoon de raadgevingen uit dit boek naar voren te brengen en zelf het goede voorbeeld te geven.

Een van de vereisten
op de weg naar een gelukkig leven
is anderen het goede voorbeeld te geven.

    1. voorbeeld: iemand die, of iets wat het waard is te worden nagebootst of nagevolgd; een maatstaf, een model.
    1. beïnvloedt: uitwerking heeft op.
  1. invloed: de uitwerking op iets.