Contact

Stichting “De weg naar geluk”

Botterweg 125

1113 GB Diemen

E-mail: info@dewegnaargeluk.nl

Rekening nummer: NL 49 INGB 0004 1502 53 ten name van

Stichting “De weg naar geluk”.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41 225 366

Internationaal:

The Way to Happiness Foundation International
201 E. Broadway, Glendale, California 91205, U.S.A.

Phone: 001 (800) 255-7906 or 001 (818) 254-0600
Fax: 001 (818) 254-0555
Email: info@twth.org
Website: http://www.thewaytohappiness.org