14.) Wees het vertrouwen van anderen waard

Als je er niet van op aan kunt dat de mensen in je omgeving betrouwbaar zijn, loop je zelf risico. Als de mensen op wie je rekent, je laten zitten, kan je eigen leven ontregeld raken en kan zelfs je hele bestaan in gevaar komen.

Wederzijds vertrouwen is de sterkste bouwsteen in een relatie tussen mensen. Als dat ontbreekt, stort het hele gebouw in.

Betrouwbaarheid is een eigenschap die hoog aangeschreven staat. Als je betrouwbaar bent, word je beschouwd als een waardevol mens. Als je het vertrouwen van anderen hebt verloren, bestaat de kans dat men je waardeloos vindt.

We zullen de mensen om ons heen ertoe moeten brengen, te tonen dat ze het vertrouwen van anderen waard zijn. Daardoor zullen ze veel waardevoller worden voor zichzelf en anderen.

14-1. HOUD JE AAN JE WOORD.

Als we iemand iets verzekeren of we doen een belofte, of we verklaren onder ede dat we iets zullen doen, dan moeten we ons daar ook aan houden. Als we zeggen dat we iets gaan doen, dan moeten we het ook doen. Als we zeggen dat we iets niet gaan doen, dan moeten we het ook niet doen.

De achting die we voor een ander hebben, is in niet geringe mate gebaseerd op de vraag of die ander zich wel of niet aan zijn woord houdt. Ook ouders zouden bijvoorbeeld verbaasd zijn als ze wisten hoezeer ze in de achting van hun kinderen dalen wanneer ze een belofte niet nakomen.

Mensen die zich aan hun woord houden, worden vertrouwd en bewonderd. Degenen die dat niet doen, worden als oud vuil bekeken.

Mensen die hun woord breken, krijgen zelden nog een tweede kans.

Iemand die zich niet aan zijn woord houdt, merkt al gauw dat hij verwikkeld raakt en vast komt te zitten in allerlei “garanties” die van hem worden gevraagd en allerlei “restricties” die hem worden opgelegd; hij kan zelfs tot de ontdekking komen dat alle normale betrekkingen met anderen verbroken zijn. Er bestaat geen grondiger manier om jezelf tot een verschoppeling te maken, dan je niet te houden aan de beloften die je hebt gedaan.

We moeten nooit toestaan dat een ander lichtvaardig zijn woord geeft. Maar als hij eenmaal iets beloofd heeft, moeten we erop staan dat hij die belofte ook nakomt. Ons eigen leven kan flink ontregeld raken als we proberen om te gaan met mensen die hun beloften niet nakomen. Het is niet zomaar iets.

De weg naar een gelukkig leven is
veel en veel makkelijker te volgen
met mensen die we kunnen vertrouwen.