3.) Leid geen losbandig seksleven¹

Seks is de manier waarop de mensheid haar eigen toekomst creëert, doordat er kinderen worden geboren en gezinnen worden gevormd. Seks is een bron van veel vreugde en geluk; de natuur heeft dat zo bedoeld om de mensheid te laten voortbestaan. Maar als seks wordt misbruikt, eist dat vaak een zware tol; zo heeft de natuur het blijkbaar óók bedoeld.

3-1. WEES TROUW AAN JE PARTNER.

Iemands voortbestaan kan ernstig geschaad worden door ontrouw van zijn of haar partner. In de geschiedenis en in de kranten zijn volop voorbeelden te vinden van de heftige emoties die door ontrouw worden opgeroepen. “Schuldgevoel” is daarbij nog het minste van alle kwaad. Jaloezie en wraak zijn grotere monsters, want je weet maar nooit wanneer ze de kop zullen opsteken. Het klinkt allemaal wel mooi als men het heeft over “modern zijn”, “niet geremd zijn” en “begrip tonen”, maar al dat gepraat kan verwoeste levens niet weer goedmaken. Een “schuldgevoel” is lang niet zo scherp als een mes in je rug of gemalen glas in je soep.

Bovendien is er nog de kwestie van gezondheid. Als je van je partner geen trouw verlangt, dan stel je je bloot aan ziekten. Men heeft even gedacht dat alle geslachtsziekten waren bedwongen. Inmiddels weten we wel beter. Er bestaan nu zelfs ongeneeslijke vormen van dergelijke ziekten.

De problemen van seksueel wangedrag zijn natuurlijk niet nieuw. Het boeddhisme, de invloedrijke religie uit India, verdween daar in de zevende eeuw. Volgens haar eigen geschiedschrijvers was seksuele losbandigheid in haar kloosters daarvan de oorzaak. In onze eigen tijd zien we ook dat een organisatie, of die nu commercieel is of van andere aard, de mist ingaat als in die organisatie seksuele losbandigheid de overhand krijgt. Gezinnen vallen uiteen door ontrouw, hoe beschaafd hun discussies erover ook mogen zijn.

Toegeven aan een moment van verlangen kan leiden tot levenslang verdriet. Zorg dat dit tot de mensen om je heen doordringt en bescherm je eigen gezondheid en geluk.

Seks is een belangrijke stap op
de weg naar een gelukkig leven en vreugde.
Er is niets verkeerds aan als het
samengaat met trouw
en fatsoen.

  1. losbandig seksleven: gekenmerkt door oppervlakkige, willekeurige seksuele relaties.