Geluk

GELUK 1

Echte vreugde en echt geluk zijn waardevol.

Maar vreugde en geluk zijn onbereikbaar als we er niet in slagen om voort te bestaan.

En proberen voort te bestaan in een chaotische,2 oneerlijke en over het geheel genomen nogal immorele3 samenleving, is moeilijk.

Iedereen probeert, individueel of als groep, met zoveel mogelijk plezier en zo min mogelijk narigheid door het leven te gaan.

Maar ons eigen voortbestaan kan worden bedreigd door slecht gedrag van anderen om ons heen.

Ons eigen geluk kan omslaan in verdriet en ellende door de oneerlijkheid of het wangedrag van anderen.

Je kunt je vast wel momenten voor de geest halen waarin zoiets ook werkelijk is gebeurd. Als ons dergelijke dingen overkomen, vermindert dat onze voortbestaanskansen en verstoort dat ons geluk.

Je bent belangrijk voor andere mensen. Er wordt naar je geluisterd. Je kunt invloed uitoefenen op anderen.

Of de mensen die je persoonlijk kent al of niet gelukkig zijn, is voor jou een belangrijk punt.

Met behulp van dit boek kun je hen zonder al te veel moeite helpen zich te handhaven en een gelukkiger leven te leiden.

Hoewel niemand kan garanderen dat een ander gelukkig zal worden, kunnen de kansen van anderen om voort te bestaan en een gelukkig leven te leiden, wel worden vergroot. En wanneer hun kansen groter worden, zijn ook jouw kansen groter.

Het ligt in jouw vermogen
anderen de weg te wijzen naar een
minder gevaarlijk en gelukkiger leven.

  1. 1.geluk: een toestand of staat van welzijn, tevredenheid, plezier; een vreugdevol, opgewekt, onbezorgd bestaan; je reactie als je prettige dingen overkomen.
  2. 2.chaotisch: iets wat de eigenschap of aard heeft van totale wanorde of verwarring.
  3. 3.immorele: niet moreel; niet volgens goede gedragsregels; onjuist handelend; geen idee hebbend van juist gedrag.

Plaats een reactie